E-learning > E-learning (LANGMaster)

E-learning výuka jazyků LANGMaster

LANGMaster.com: e-learning pro firmy, jazykové školy a partnery.

Nabízíme následující produkty a služby:

  • Kurzy jazyků pro LMS. Stáhněte si rozsáhlé SCORM jazykové kurzy pro vaše SCORM 1.2 kompatibilní LMS (Learning Management Systém).
    Kurzy jsou obohacené o: Dvojjazyčné ozvučené online slovníky, Gramatiku, Listen & Talk (procvičování poslechu a výslovnosti) a RE-WISE Vocabulary Builder (připravujeme).
  • Online jazykové kurzy. Vaši zaměstnanci mohou studovat rozsáhlé jazykové kurzy na našem www.langmaster.com webu.
  • eTestMe.com: Online jazyková testovací platforma umožňující spolehlivě otestovat úroveň jazykových znalostí studentů, zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání. Testování se řídí mezinárodně uznávanou stupnicí A1, A2, B1, B2, C1 a C2.
  • Doplňky pro samostudium. Rozšiřte tradiční prezenční firemní výuku jazyků o prvky e-learningu. Doplňky jsou přizpůsobeny vašim učebním osnovám a obsahují data z nejrozšířenějších jazykových učebnic!
  • E-learningové služby na vašich stránkách obohatí vaše webové stránky o pokročilé výukové funkce.
    Vložením jednoduchých scriptů nebo odkazů do vašich stránek získají vaši uživatelé možnost využít naše výukové doplňky: Listen & Talk (nácvik poslechu a výslovnosti) a Dvojjazyčné ozvučené online slovníky .

logo_LANGMaster.jpg