Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Kurzy, semináře z oblasti Mzdové účetnictví

V nabídce naleznete školení zaměřená na všechny oblasti, které musí mzdová účetní znát – vedení mzdové agendy, srážky ze mzdy, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, nemocenské i důchodové pojištění vč. vedení evidenčních listů důchodového pojištění, zdravotní pojištění i náhrady cestovních výdajů, resp. vyúčtování pracovních cest. Nabídka obsahuje kurzy pro pokročilé - zaměřené na změny, ale i kurzy pro začátečníky, vč. rekvalifikačního kurzu.

   1 | 2
Název kurzu
Doporučený rozsah
Přehled změn ve vedení mzdové agendy v roce 2017
1 den
Principy zdaňování zahraničních zaměstnanců pracujících v ČR a českých zaměstnanců vyslaných do zahraničí z pohledu českého daňového práva
1 dny
Roční zúčtování záloh za rok 2016 a změny ve zdaňování mezd zaměstnanců v roce 2017
1 den
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění v roce 2017 - pro pokročilé
1 den
Důchodové pojištění v roce 2017
1 den
Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pro rok 2017
1 den
Mezinárodní zaměstnávání a vysílání zaměstnanců z pohledu sociálního a zdravotního pojištění a daní z příjmů
1 den
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v roce 2017
1 den
Vysílání zaměstnanců do jiných států EU z pohledu pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění a daní z příjmů
1 den
   1 | 2