Školení školitelů

 • Kurz je zaměřen prakticky. I když se nevyhneme kratším blokům teorie na téma „proces školení“, „zjišťování (identifikace) rozvojových potřeb“, „příprava školení“, „vzdělávací metody a organizační formy“, „vedení kurzu, zvládání nepříjemného chování účastníků, vedení reflexe a evaluace“, těžiště kurzu bude v řešení konkrétních situací, kdy se budeme učit, jak připravit a vést školení (zcela prakticky na konkrétních příkladech i si to budeme zkoušet).
 • Budeme také hodně diskutovat a pracovat ve skupinách.Zaměříme se na řešení konkrétních námětů účastníků (pokud by s žádnými nepřišli, jsou připraveny různé příklady obtížných situací ze školení – např. útočná skupina, pasivní skupina, apod.) Prioritou je, aby si každý z účastníků odnesl praktické inspirace a vytvořil akční plán, jak vše zapracuje do své praxe.
 • Účastníci vždy obdrží i stručný metodický materiál, kde je shrnuta teorie (i praxe) celého kurzu.
Výuka probíhá ve skupině do 15 posluchačů

 


Program       9.00 - 17.00

První den: • Úvod, zahájení, představení lektora a účastníků, cíle, témata, organizační a technické věci, upřesnění zadání.
 • Vzdělávání jako proces (identifikace rozvojových potřeb, příprava, realizace, reflexe a evaluace), reflexe, jak to funguje „u nás ve firmě“
 • Jak zjišťujeme a jak se dají zjišťovat rozvojové potřeby (dotazníky, rozhovory, je nutné zjištění ověřovat jak u účastníků, tak i u manažerů, mystery shopping a calling, 360O zpětná vazba, development centra, apod.
 • Instructional design aneb osnova školení – jak si připravit školení, ukázky, reflexe toho, jak to každý z nás dělá
 • Ukázky metod školení – praktická část (např. skupinová práce, hraní rolí, prezentační minimum, řešení případových studií, kvízy a dotazníky, apod.)

Druhý den: • Sběr námětů na téma, jaké chování účastníků mne na školeních ruší, jakého chování se obávám, s čím bych se určitě nechtěl/a potkat
 • Řešení nepříjemného chování účastníků školení
 • Blok o tom, jak zvládat trému
 • Nácvik lektorování (když je čas a skupina pokročilá, rozdělíme si do dvojic a každá dvojice vede část toho, co obvykle školí, ostatní jsou účastníci a pak zreflektujeme, jak to probíhalo a jaké inspirace si z toho můžeme odnést
 • Závěr a shrnutí (každý zformuluje, co si z kurzu odnáší a vytvoří si svůj „akční plán“)

lektor:
Mgr. et Mgr. Jakub Švec - všechny kurzy lektora
Celý profesní život se věnuje osobnostnímu rozvoji (jak zlepšit své sebeřízení) a sociálním (mezilidským) dovednostem. Věří v to, že každý z nás má plně v rukou svůj život. Stále ve velké pokoře žasne nad tím, čeho jsme schopni dosáhnout, když se tomu plně odevzdáme. Je hrdý na to, že může pomáhat a podporovat lidi v takovém úsilí.
Datum Variabilní symbol Místo konání
14.01.2025 - 15.01.2025
20240016Praha-Pragoeduca Ostrovského 253/3 Praha 5
cena: 11592,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 9580,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.