Novinky

Implementace projektové kanceláře

Cílem této služby PM Programme PMO je zefektivnění fungování organizace v oblasti projektového řízení, což je dáno nejen potřebou zajistit bezchybnou a bezproblémovou realizaci projektů, ale i zefektivnit i další vykonávané činnosti. Zřízení projektové kanceláře zahrnuje zejména tyto aktivity:

 • vstupní analýza aktuálního stavu projektového řízení v organizaci,
 • nastavení systému projektového řízení - identifikace procesů v rámci řízení projektů a jejich narovnání, sestavení procesního modelu,
 • ustavení projektové kanceláře a její zakomponování do organizační struktury včetně nastavení nebo aktualizace kompetenčního modelu a úpravy organizační struktury,
 • vytvoření a následná aplikace metodiky projektového řízení a navazujících metodických příruček a manuálů pro projektové řízení,
 • proškolení všech zainteresovaných zaměstnanců (prezenčně i eLearning),
 • nábor nových zaměstnanců na pozici projektového manažera nebo přeřazení stávajících zaměstnanců včetně vytvoření popisů práce,
 • Professional Consulting Services (Pragoeduca PCS)

 

SimulTrain® The Project Management Simulation

SimulTrain® představuje zcela revoluční metodu výuky projektového managementu (PM), vyvinutou švýcarskou společností STS Sauter Training & Simulation SA.

je unikátní software pro simulaci projektů v reálném čase, který umožňuje účastníkům aktivně používat a integrovat všechny klíčové znalosti project managementu dle standardu PMI (např. rozsah, čas, náklady a lidský faktor) do uceleného celku.

Kurz SimulTrain® se dá dobře využít v kterékoliv fázi rozvoje projektových manažerů, obzvláště účinné je využití na konci rozvojového programu, kdy mají účastníci možnost uplatnit všechny dříve nabyté znalosti a dovednosti v praxi.

SimulTrain® – revoluční kombinovaná technika výuky simulace reálného projektu v reálném čase - více než 85 000 lidí absolvovalo tento jedinečný kurz!

Nástroje, postupy a metodiky jdou dostupné v 16 jazycích ve více než 50 zemích světa

Se simulátorem se učíte:

 • Reagovat ve stresu
 • Čelit „reálným“ řízeným situacím
 • Reagovat na neočekávané situace
 • Přijímat efektivní rozhodnutí
 • Rychle vyhodnocovat situaci

 

Cíle kurzu
Obsahem kurzu je řízená simulace reálného projektu

Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni:

 • Plánovat potřebné zdroje
 • Efektivně používat nástroje PM
 • Používat standardy PM v praxi
 • Rozhodovat se ve stresových situacích
 • Správně reagovat ve stresu

 

Charakteristiky

 • Efektivní používání nástrojů, metod, technik a postupů PM
 • Používat ověřené standardy projektového řízení
 • Kolektivně a individuálně se rozhodovat ve stresových situacích
 • Správně a pohotově reagovat v typických problémových situacích projektu

 

Výuková metoda


Školení probíhá v malých skupinách (3 – 4 členové), jeden lektor zvládne pracovat s více skupinami najednou. SimulTrain konfrontuje skupinu s velmi odlišnými situacemi, kde jsou nezbytná rychlá rozhodnutí. SimulTrain vytváří prostředí, kde je pro skupinu nezbytné pracovat a rozhodovat se jako tým. Důsledky různých rozhodnutí a jejich konsekvence jsou viditelné ihned. Faktory jako motivace, stimulace, týmový duch a komunikace jsou mezi jinými atributy integrovanou součástí programu. Na konci každé simulace lektor vyhodnotí chyby, kterých se dopustili členové skupiny i chyby skupiny jako celku. Součástí vyhodnocení simulace je shrnutí, doporučení pro jednotlivé členy i ponaučení pro příští projekty.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné absolvování kurzu:
Obecné znalosti projektového managementu a životního cyklu projektu
Znalost tvorby, modifikace a používání Ganntových a sít´ových diagramů

Organizace školení:
Školení se obvykle dělí na dvě části, kde každý blok trvá 3 – 4 hodiny.
Nedoporučuje se absolvovat oba bloky ve stejný den.

 

Reference:

reference.gif


 

 

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.