Firemní kurzy na míru > Vyberte si diagnostické nástroje

Diagnostické nástroje

Nabízíme ucelenou řadu dotazníkových a diagnostických nástrojů, jež pomáhají společnostem lépe zhodnotit potřeby, nastavit priority a investovat do správných oblastí rozvoje lidského kapitálu tak, aby došlo k lepší návratnosti vynaložených prostředků a maximalního zlepšení osobní a organizační výkonnosti. Během více než 30-ti leté zkušenosti v oblasti měření lidského potenciálu a výkonu jsme identifikovali řadu nejlépe hodnocených diagnostických nástrojů pro jednotlivce, týmu a organizace. Sem spadají například:

 • Belbin
 • Myers Briggs Type Indicator
 • Leadership styles
 • Strength Deployment Inventory
 • Firo B
 • 9Factors – Dotazník angažovanosti zaměstnanců atd....
Assessment a Development Centre

V dnešní době se neustále zvyšuje poptávka po kvalifikovaných pracovnících. Mnoho firem si tak uvědomuje důležitost systému výběru zaměstnanců a systému jejich profesionálního rozvoje. Díky spolupráci s kvalitními psychology a odborníky na řízení lidských zdrojů jsme pro Vás schopni připravit Assessment a Development Centra, která odhalí potenciál zaměstnanců a jejich schopnosti pro výkon daných pozic.

Assessment Centre

Metoda Assessment Centre umožní vybrat si z většího počtu uchazečů a důkladně posoudit jejich silné a slabé stránky pomocí kombinace různých diagnostických metod. Nástroj je to velmi komplexní a není ovlivněn faktory, které vstupují do běžného pohovoru o zaměstnání, jako jsou osobní antipatie recruitera, či tréma kandidáta.

Používá diagnostické metody:

 • Psychologické testy
 • Profesní testy a dotazníky
 • Pohovor s hodnotiteli 
 • Modelové situace (individuální / skupinové)
 • Případová studie
 • Skupinová diskuze
 • Projektová práce
 • Argumentační dialog
 • Praktické cvičení

Uchazečům bude poskytnuta zpětná vazba na jejich schopnosti a dovednosti, díky čemuž nejen že možná získají lepší zaměstnání, ale umožní jim to lépe poznat sebe, svůj potenciál a směr své budoucí kariéry.

V komplexním psychologickém posouzení uchazečů, které pro vypracujeme do 5 dní, rozebereme rysy osobnosti uchazeče, jeho profesní přístupy, problematičtější stránky osobnosti, a konečně schopnosti a kompetence pro výkon dané pozice.     

Development Centre

Metody, které se používají v Assessment Centre jsou vhodné i pro rozvoj stávajících zaměstnanců na různých úrovních, nejčastěji však vedoucích pracovníků a perspektivních zaměstnanců. V tomto jednodenním až dvoudenním „hodnotitelském centru“ jsou zjišťovány rozvojové předpoklady účastníků, posuzovány jejich kompetence a potenciál. Výstupy z Development Centra jsou používány k sestavení rozvojových plánů. Výhodou Development Center, přestože jsou nákladnou záležitostí, je, že jsou efektivní a v konečném důsledku přináší úspory ve vzdělávání. Neméně podstatný je fakt, že přináší spokojenost zaměstnancům, kterým je věnována individuální péče a jsou podrobně seznámeni se svými předpoklady.

Kdy je vhodné použít Development Centre:

 • Když potřebujete identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem, kteří by měli předpoklady pro povýšení do vyšších manažerských pozic.
 • Když potřebujete podpořit  klíčové zaměstnance v tom, aby si uvědomili potřebu dalšího rozvoje svých dovedností, případně aby začali uvažovat o budoucím uplatnění.
 • Když potřebujete zaměstnancům poskytnout nezávislou zpětnou vazbu na jejich chování v pracovních situacích a podpořit diskusi
Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.