E- learning > SimulTrain - trenažer řízení projektů

SimulTrain

SimulTrain® je unikátní software pro simulaci projektů v reálném čase, který umožňuje účastníkům aktivně používat a integrovat všechny klíčové znalosti project managementu dle standardu PMI (např. rozsah, čas, náklady a lidský faktor) do uceleného obrazu

Simul_screen.jpg

Trénované kompetence

SimulTrain® - řízená simulace projektu - trénuje 3 základní tematické oblasti s různými situacemi z reálných projektů:

 • Project leadership
 • Project management
 • Human resources management

Přístup

Simulace projektu umožňuje účastníkům aktivně plánovat a řídit projekt. Zatímco klasické metody výuky kladou důraz zejména na plánování, SimulTrain umožňuje sledovat dopady rozhodnutí ve stresových situacích, proces rozhodování ve stresu – konfrontuje účastníky s reálnými situacemi, které v pracovním životě zažívají všichni členové projektových týmů, projektový manažeři a projektový koordinátoři.

Dvě roviny výuky

Účastníci pracují ve skupinách po čtyřech na jeden simulátor. Trénink má dvě základní roviny a to:

 • Učení se při vlastní simulaci – z reakcí ostatních členů při rozhodování skupiny
 • Učení se z nevyhnutelných konfrontací uvnitř skupiny - každý člen má velmi přesnou roli a úlohu (harmonogram, rozpočet, náklady, motivace), které jsou ve vzájemném protikladu

Tři základní tematické oblasti

a.    Project leadership

Účastníci se učí komplexně řídit projekt spolu s řízením všech účastníků, jejichž přání jsou často protichůdná. Učí se, že projekt funguje jako systém, každé rozhodnutí přímo či nepřímo ovlivňuje další parametry a má své pozitivní či negativní důsledky.

Zatímco technická rozhodnutí mohou mít dopad na produktivitu, motivaci či komunikaci, rozhodnutí týkající se členů týmu a jejich motivace budou mít značný dopad na produktivitu a následně na náklady a časový harmonogram.

Účastníci se v praxi učí jak rozpoznat priority činností a odlišovat urgentní záležitosti od důležitých činností (naléhavé a důležité, nenaléhavé a důležité, naléhavé a nedůležité, nenaléhavé a nedůležité).

b.    Project management

Účastníci se učí řídit projekt – monitorovat projekt – na denní bázi, činí mnoho malých rozhodnutí, které musí projektový manažer zvládat: sjednávání schůzek, kontrolu a monitoring ukazatelů, nápravná a preventivní opatření, řízení kvality, organizování schůzek – Project management review.

Účastníci se také učí jak dosahovat společného rozhodnutí ve skupině. 4 účastníci u simulátoru jsou nuceni přijmout nespočet rozhodnutí, které vyžadují vyjednávání uvnitř skupiny a mezi vzájemně konkurujícími si cíli (náklady, harmonogram, kvalita a motivace (každý účastník má na starosti jednu oblast). Učí se jak zvládnout konflikty uvnitř týmu a brát v potaz odlišné pohledy ostatních účastníků.

c.    Resource management

Řízení zdrojů je klíčovým aspektem SimulTrainu: navzdory skutečnosti, že je většina projektových manažerů trénována na technické aspekty PM, je časté, že mají s oblastní lidských vztahů občas problémy.

Účastníci se učí jak nejlépe plánovat zdroje – na denní bázi, současně se zvládáním konfliktů; zároveň se učí, jak udržet týmového ducha a mít na paměti motivaci spolu s komunikací mezi členy týmu.

Slabá rozhodnutí či žádná rozhodnutí, jsou penalizována reakcemi ze strany členů týmu.

Cíle kurzu

Obsahem kurzu je řízená simulace reálného projektu a po absolvování kurzu jsou účastníci schopni:

 • Plánovat potřebné zdroje
 • Efektivně používat nástroje PM
 • Používat standardy PM v praxi
 • Rozhodovat se ve stresových situacích
 • Správně reagovat ve stresu 

Charakteristiky

Výuková metoda

Školení probíhá v malých skupinách. SimulTrain konfrontuje skupinu s velmi odlišnými situacemi, kde jsou nezbytná rychlá rozhodnutí. SimulTrain vytváří prostředí, kde je pro skupinu nezbytné pracovat a rozhodovat se jako tým. Důsledky různých rozhodnutí a jejich konsekvence jsou viditelné ihned. Faktory jako motivace, stimulace, týmový duch a komunikace jsou mezi jinými atributy integrovanou součástí programu. Na konci každé simulace lektor vyhodnotí chyby, kterých se dopustili členové skupiny i chyby skupiny jako celku. Součástí vyhodnocení simulace je shrnutí, doporučení pro jednotlivé členy i ponaučení pro příští projekty.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné absolvování kurzu:

 • Obecné znalosti projektového managementu a životního cyklu projektu
 • Znalost tvorby, modifikace a používání Ganntových a síťových diagramů

Bezplatné otestování

 

 

 

 

 

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.