Firemní kurzy na míru > Poradenství

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

Pomůžeme vytvořit takový systém, který bude fungovat ve specifickém prostředí vaší společnosti, který nastaví funkční a efektivní interní procesy, bude poskytovat relevantní a využitelné informace a vy i  zaměstnanci s ním budete moci pohodlně pracovat i po odchodu našich konzultantů. Snažíme se vytvářet řešení vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji organizací i jednotlivců, tj. k hodnotě, která není závislá externích konzultantech.

V čem Vám můžeme pomoci?

Výběr zaměstnanců
 • analýza profilu zaměstnance s ohledem na obsazované místo,
 • příprava rozvojových programů pro zaměstnance, kteří provádí výběr zamněstnanců ve firmě,
 • diagnostika předvybraných uchazečů o danou pozici.
Hodnocení zaměstnanců
 • příprava a implementace systému hodnocení zaměstnanců,
 • tvorba a realizace vzdělávacího programu pro zaměstnance, kteří budou hodnocení zaměstnanců provádět,
 • nastavení interní firemní komunikace při zavádění systému hodnocení.
Motivace zaměstnanců
 • realizace průzkumu motivačních preferencí zaměstnanců ve firmě,
 • nastavení funkčních motivačních systémů ve firmě,
 • tvorba individuálních motivačních plánů pro klíčové lidi ve firmě (High Potential),
 • analýzu fukčnosti stávajících motivačních systémů ve firmě.
Popisy pracovních mist
 • tvorba popisů pracovních míst zaměstnanců společnosti,
 • audit stávajících popisů pracovních míst a skutečné činnosti jednotlivých zaměstnanců.
Tvorba kompetenčích modelů
 • identifikace a popis klíčových kompetencí pro vybrané pozice ve firmě,
 • příprava a tvorba efektivního kompetenčního modelu jako nástroje pro rozvoj kompetencí, motivace a měření výkonnosti zaměstnanců.
Analýza vzdělávacích a rozvojových potřeb
 • jednotlivců, pracovních skupin a týmů, manažerů k přípravě rozvojových programů na míru potřebám jednotlivých skupin.

Kariérové a rozvojové plány
 • vytvoření kariérových a rozvojových plánů.

Talent Management
 • příprava a zavedení systému Talent Managementu
 • vytipování talentů ve firmě a tvorba kariérových a rozvojových plánů.
Sociální průzkumy
 • příprava a realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců,
 • průzkum firemní kultury ve firmě,
 • průzkum při přechodu na Open Space,
 • průzkum Work – life – balance.

 

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.