Akademie manažerů

 

Kurzy nabízí jedinečnou možnost, jak  získat nové poznatky a dovednosti ve velmi krátkém čase. Jedná se o intenzivní, interaktivní metodu učení, které se může zúčastnit maximálně 20 osob. Tyto kurzy jsou zaměřeny na konkrétní dovednost nebo techniku, kterou můžete následně bezprostředně využít jak v osobním, tak v pracovním životě.

Čím se liší od jiných kurzů?

Je zde několik klíčových rozdílů:

 • Každý účastník získá jednu klíčovou dovednost nebo se naučí jednu techniku, kterou bude moci využít v zaměstnání i mimo něj
 • Kurz je zaměřen vždy na jedno konkrétní téma, jehož dovednost si účastníci z kurzu odnesou Všechny  kurzy jsou specificky koncipovány a mají společné rysy  
 • Lekce jsou dynamické a interaktivní
 • Není třeba stolů – účastníci sedí v půlkruhu
 • V případě potřeby lze skupinu navýšit na 25 lidí
 • Hodnocení a akční plánování probíhá společně, s použitím korespondenčních lístků
 • Výukové materiály jsou v PowerPointu a jsou speciálně upravené pro tento typ kurzů

Jde o styl

 • Rozvíjející multi-vzdělávací systém učení pomocí krátkých příspěvků
 • Styl kurzů - Energické, intenzivní, vysoce praktické, vyučování zábavnou a poutavou formou, osobití, kreativní
 • Účastníci získají pracovní dovednosti využitelné i v osobním životě,
 • “Cocktail party” – kurzy probíhají v uvolněné atmosféře

Tyto kurzy nejsou:

 • Zkrácené verze našich standardních kurzů. Techniky a dovednosti mohou být podobné, nicméně tato verze má svůj specifický styl  a atmosféru
  prezentace, nebo diskuze
 • Bez hloubkové analýzy konkrétního tématu
 • Nenahrazují naše celodenní programy, ale jsou vytvořeny pro specifická aktuální témata “quick hit” (aktuální témata) v určité oblasti vzdělání

Specifikace kurzů

Kurzy jsou koncipovány pro každého, získané dovednosti jsou využitelné jak v osobním, tak v pracovním životě. Tyto kurzy jsou určené pro všechny cílové skupiny. Nicméně styl a náplň kurzů jsou vhodné spíše pro zaměstnance na úrovni středního managementu:

 • Lektor může mít v jednom dni maximálně 3 kurzy
 • Minimální pauza mezi lekcemi by měla být 45 minut
 • Maximální počet účastníků kurzu je 20 osob
 • Minimální počet účastníků kurzu je 10 osob

Proč Pragoeduca?

 • Plně flexibilní – na rozdíl od jiných poskytovatelů, u nás jste to vy, kdo udává tón, ale dobu trvání a obsah si můžete přizpůsobit na míru svým potřebám.
 • Lidé jsou vše – dynamičtí a inspirativní konzultanti s odbornými znalostmi.
 • Zkušenost práce s předními organizacemi v ČR a ve světě.
 • Své odborné zkušenosti a znalosti čerpáme z jiných přístupů k učení a aplikujeme je na lekce
 • K dispozici v čase, který vám vyhovuje – pokud pracujete na směny nebo potřebujete školení mimo běžnou pracovní dobu, jsme schopni takovou potřebu uspokojit.
 • Kurz je pouze jednou částí našeho přístupu k učení, který se skládá z více složek, a našeho odhodlání poskytovat učební metody splňující vaše konkrétní potřeby.

Cena za kurzy

Cena za jeden seminář v jednom dni s jedním lektorem:    dle individuální nabídky

Maximální počet účastníků: 20

 

 

KONTAKT:

kurzy@pragoeduca.cz

tel. 602 216 066

 

 

 

 

 

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.