Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Obchodní znalosti, dovednosti a nákup

B2B expanze do zahraničí - návod jak na to

Chcete expandovat na nové trhy se svými produkty a službami? Chcete být maximálně efektivní a úspěšní? Začínáte nebo nejste spokojeni s dosavadními výsledky? Změňte to!

Tento dvoudenní kurz  je přizpůsoben potřebám ředitelů, obchodních ředitelů a prémiových obchodníků.

Výuka probíhá ve skupině do 15 posluchačů

Co se naučíte

Naučíte se, jak porozumět specifikám různých regionů a business kultur, kde najít efektivní pomoc, jak se připravit, nastavit pravidla a dlouhodobě z tohoto nastavení profitovat. Zjistíte, jak se vyhnout fatálním chybám a zvýšit tak svou úspěšnost v mezinárodním obchodě.

    Definování cílů

    Kde hledat pomoc

    Analýza cílových trhů

    Audit interní připravenosti

    Další aspekty mezinárodního obchodu

    Business as usual

    Případová studie


Program       9,00 až 16,00

Definování cílů Jak nastavit cíle, které budou dosažitelné a měřitelné? Okruhy modulu: ●    Dva přístupy k definování cílů: „co chci“ vs „na co mám“ ●    Ujasnit obchodní model – přímý vs nepřímý obchod ●    Určení odpovědné osoby a jeho pravomocí navenek i uvnitř firmy ●    Stanovení rozpočtu Kde hledat pomoc Na koho se obrátit, aby váš start byl rychlý a efektivní?   Okruhy modulu: ●    Česká obchodní diplomacie a její služby ●    Obchodní komory a spolupráce s nimi ●    Externí konzultanti a jejich sítě ●    Jak vyhledat spolehlivé partnery Analýza cílových trhů Proč je důležité pochopit nové trhy a jak postupovat? Kritická fáze pro další směřování. Okruhy modulu: ●    Identifikace potenciálních trhů ●    Jak provést průzkum trhu ●    Porozumění kulturním, ekonomickým a politickým rozdílům a bariérám ●    Popsat potenciální obchodní rizika a limity ●    Aktualizovat definici cílů   Audit interní připravenosti Jste dostatečně připraveni na obchod se zahraničím? Je to jiná disciplína. Kritická fáze pro rozhodnutí Go-No-Go. Okruhy modulu: ●    Jsou nastaveny odpovídající procesy? Jsou adaptované na zahraniční obchod? ●    Je personální připravenost všech účastníků procesu (obchod, logistika, výroba, finance, servis) na požadované úrovni? ●    Jsou produkty, služby a dokumentace přizpůsobeny požadavkům cílových trhů? ●    Je definována marketingová strategie? Je prezentace firmy a produktů v požadované kvalitě? ●    Aktualizovat definici cílů Další aspekty mezinárodního obchodu Máte potřebné know-how ve specifických disciplínách souvisejících s mezinárodním obchodem? Okruhy modulu: ●    Plánování a řízení mezinárodních dodavatelských řetězců ●    Mezinárodní přeprava a logistika ●    Mezinárodní obchodní právo ●    Dohody o volném obchodu ●    Celní regulace a postupy ●    Mezinárodní fakturace, daně a ceny ●    Řízení měnových rizik ●    Mezinárodní úvěry a platební metody Business as usual Jak se pohybovat na zahraničních trzích abyste byli úspěšní? Jak nedělat fatální chyby? Okruhy modulu: Budování a udržování osobních sítí v různých kulturních okruzích ●    Veletrhy, jejich význam, návštěva i vystavování ●    Papírové katalogy vs elektronické prezentace, sociální sítě ●    Osobní a firemní integrita vůči partnerům a zákazníkům ●    Podpora partnerů ●    Trpělivost a houževnatost Případová studie Využijte příkladu z praxe pro vlastní prospěch firmy.  Okruhy modulu: ●    Aplikace získaných konceptů a znalostí na konkrétním projektu, praktické cvičení.  
Posluchači obdrží materiály o tématech
Posluchači obdrží Certifikát o absolvování kurzu

lektor:
Ing. Ľudovít Marcinčín - všechny kurzy lektora
Seniorní manažer s rozsáhlými zkušenostmi v rozvoji businessu na globálním trhu. Aktuálně Consultant, Business Development Manager. Pomáhá manažerům s implementací umělé inteligence (AI strategie) ve firmě a s otevíráním nových trhů (Major Sales - B2B obchody většího rozsahu). Vzděláním elektrotechnický inženýr, ekonom, manažer, AI consultant.
Datum Variabilní symbol Místo konání
21.11.2024, 22.11.2024
20230019Praha-Pragoeduca Ostrovského 253/3 Praha 5
cena: 13020,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 10500,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.