Firemní kurzy na míru > Teambuildingové akce pro vaše firmy

Outdoor programy

Dobrý manažer ví, že bez svých lidí bude těžko dosahovat dlouhodobých cílů, a že bez péče o tým nebude schopný udržet a zvyšovat jeho výkonnost a efektivitu. Proto dbá na to, aby byli jeho lidé motivovaní a aby se jako tým neustále rozvíjeli. Outdoorové programy jsou jedním z nástrojů, jak efektivního týmu dosáhnout. Spojením učení a zábavy jsou outdoorové aktivity zájimavé prakticky pro každého a díky aplikaci konceptu 70:20:10, se prožitky z outdoorových programů viditělně odrazí na efektivitě Vašeho týmu.

Teambuilding

Program je zaměřen na cílené budování a rozvoj týmu, zlepšení výkonu jednotlivců i týmu. Podstatou je především učení se na základě vlastních prožitků. Rozborem jednotlivých aktivit se účastníci učí poskytovat si zpětnou vazbu a navrhovat různá řešení. V těchto programech je obsažena i emocionální rovina, která účastníkům přináší maximální možnou míru pochopení sebe a situací, ve kterých se ocitli, což jim umožní lépe si zjištěné poznatky zapamatovat a využít je v denní praxi.

teambuilding.jpg    teambuilding02.jpg    teambuilding03.jpg

Team spirit

Team spirit program je zaměřen na neformální seznámení lidí ve skupině, jejich společný zážitek, vzájemnou spolupráci a budování vzájemných vztahů.  V aktivitách se zaměřujeme spíše na prožitek, odpočinek, odreagování a motivaci, než na rozbor situací a zpětnou vazbu.

team spirit.jpg   team spirit03.jpg    team spirit01.jpg 

Expedice

Teambuildingový program - Expedice je určen především pro skupiny, které již absolvovaly „klasické“ outdoorové výcviky a chtějí se posunout dál. Je určen pro týmy vysoce stmelené a motivované k překonávání překážek. Tyto programy jsou často tematicky zaměřené a připravují se v různých stupních obtížnosti. Cílem je naučit tým společně určovat cíl, cesty k cíli, vytvářet strategická řešení, spolupracovat na vyšších cílech a překonávat složité překážky.

expedica.jpg    expedice01.jpg    expedice02.jpg

Lanové Centrum

V lanovém centru pořádáme jednak klasické vzdělávací a rozvojové programy, kde si účastníci vyzkouší teoretické poznatky na připravených outdoorových aktivitách, ale především samostatné outdoorové programy zaměřené na prožitek účastníků z aktivit ve velké výšce, kde mohou překonávat svůj strach, upevňovat své sebevědomí, získávat novou motivaci pro překonávání překážek, nebo se prostě jen odreagovat.

lanové centrum.jpg    lanové centrum01.jpg    lanové centrum02.jpg