O nás > Lektoři

Lektoři

Pragoeduca spolupracuje s početným týmem špičkových lektorů - expertů ve svém oboru, odborně vysoce kvalifikovaných osobností, často přímo tvůrců zákonů, vysokoškolských pedagogů, zkušených význačných odborníků s hlubokými znalostmi, bohatými zkušenostmi a dlouholetou manažerskou, poradenskou, konzultantskou či pedagogickou praxí.

Zakládáme si na vysoké prestiži našich lektorů a pravidelně hodnotíme jejich práci. Prvotřídní úroveň lektorského týmu je pro nás důležitým a motivujícím závazkem našim klientům.

Ing. Otakar Wolf, MBA

Lenka Přívětivá

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

Mgr. Jana Randáková

 

 

libal.jpg

pakovsky.jpg

kout.jpg

medlíková - malé.jpg

 

Ing. Otakar Wolf, MBA

Lenka Přívětivá

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

Mgr. Jana Randáková

 

 

Tomáš Líbal

Ing. Petr Pacovský

Ing. Petr Kout, CSc.

PaedDr. Olga Medlíková

 

 

Bc. Ilona Bartovská
HR poradce a konzultant specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrovních společnostech.
Ing. Martin Bednář, MBA
trenér, kouč a konzultant s mnohaletou praxí na manažerských pozicích a v obchodu.
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika, a.s., předseda dozorčí rady RWE Grid Holding, a.s., místopředseda dozorčích rad RWE Energie, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Východočeská plynárenská, a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika, a.s., a RWE Supply & Trading CZ, a.s. Od roku 2003 vyučuje na Fakultě sociálních věd UK
Ing.  Václav Benda BVO.CZ s.r.o.
specialista na oblast DPH.
Doc. Ing. Dr.  Ivana Boháčková,
ČZU Praha, katedra ekonomiky.
Jaroslav Cirkovský, MBA
 
jednatel společnosti BENEFICO s.r.o., lektor a poradce v oblasti obchodu, nákupu a prodeje, má bohaté zkušenosti s realizaci elektronických aukcí a implementací e-aukčního SW, s realizací výběrových řízení a prací s dodavateli, a dále s řízením a strategií nákupu
Katarína Dobešová
specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 
Petra Dočekalová
HR konzultantka a specialistka v oblasti náboru
Jana Dorčáková
odbor metodiky důchodového pojištění ČSSZ, specialistka v oblasti důchodového pojištění a vedení ELDP
Ing. Ivana Doubková
konzultantka v oblasti archivace dokumentů
Mgr.  Renáta Drábová
lektorka v oblasti písemné a elektronické komunikace, Státní těsnopisný ústav 
Ing. Věra Engelmannová
metodička na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní město Prahu, bohatá lektorská a publikační činnost  se zaměřením na trojdaň
JUDr. Tereza Erényi, LLM
advokátka, PRK Partners s.r.o., členka České advokátní komory, Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání, zakládající členkou CZela (Czech Employment Lawyers Association) a EELA (European Employment Lawyers Association)
PhDr.  Lenka Fialková
KPMG - specialistka na řízení znalostí v daňovém oddělení, předsedkyně české pobočky International Fiscal Association, daňová konzultantka
doc. JUDr.  Jiřina Hásová Ph.D.
advokátka, VŠE Praha - katedra podnikového a evropského práva
Ing.  Jiří Hlaváč, Ph.D.
TPA Horwath - partner, řízení oddělení transakčního poradenství a due diligence, řízení oddělení oceňování a znaleckých služeb
 Kamila Hodaňová
vizážistka, certifikovaná image konzultantka
JUDr.  Alena Holmes
specialistka ústředního orgánu 
JUDr. Ing.  Jaroslav Hostinský
advokát se zaměřením na obchodní a občanské právo, spoluautor učebnice obchodního práva a komentáře k insolvenčnímu zákonu
JUDr.  Bohuslav Kahle
specialista na pracovní právo a odměňování, člen výboru Společnosti pro pracovní právo, soudní znalec z oboru mezd, lektor a autor mnoha publikací, učebnic a článků, dlouholetý ředitel pracovněprávních a mzdových odborů ústředních orgánů státní správy
JUDr. Přemysl Kamenář
advokát, insolventní správce, likvidátor, dražebník 
Mgr. Petr Kieler
vedoucí právního odboru Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, člen rozkladové komise ministra práce a sociálních věcí, spoluautor řady odborných publikací a článků
Ing.  Růžena Klímová
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
 JUDr.  Alena Kohoutková
specialistka v oblasti daňového procesu, advokátka,  členka koordinačního výboru KDP, externí examinátorka Komory auditorů ČŘ, nezávislá členka Expertní skupiny pro změny procesní úpravy daňových zákonů zřízené při MF, spoluautorka zákona
Ing.  Markéta Kopřivová
specialistka v oblasti účetnictví, daní a auditu, TPA Horwath, členka Komory auditorů ČŘ
Ing.  Petr Kout CSc.
daňový poradce 
Hana Kovalíková
účetní a daňová poradkyně, členka sekce daně z příjmů fyzických osob při KDP ČR  
MUDr.  Dana Kuklová, CSc.
Státní zdravotní ústav Praha, specialistka v oblasti zdravotní péče o zaměstnance
Ing.  Rostislav Kuneš
auditor a daňový poradce, TPA Horwath
JUDr.  Roman Lang, Ph.D.
odbor metodiky důchodového pojištění ČSSZ
JUDr. Renata Letková
právník Odborového svazu zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu, specialistka v oblasti  náhrady škod
Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce., dlouholetý lektor, bohatá publikační činnost v oblasti účetnictví a daní
Mgr. Tomáš Liškutín
advokát, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Má zkušenosti z působení v mezinárodní advokátní kanceláři PRK Partners i ze spolupráce s SOS – Sdružením obrany spotřebitelů. Nyní má vlastní advokátní kancelář. Specializuje se na právo občanské, obchodní a pracovní. Věnuje se i publikační činnosti a lektoruje řadu odborných právnických seminářů
Ing. Ivica Másilková
samostatná lektorka, konzultantka, kouč a assessor v oblasti Professional HR skills a soft skills
PaedDr.  Olga Medlíková
samostatná lektorka a konzultantka v oblasti manažerských dovedností, komunikace, konfliktů  a vyjednávání, prezentace atd., osobnost vzdělávání dospělých roku 2012
Mgr. David Novobilský
absolvent Pedagogické fakulty Ústí nad Labem, obor angličtina a hudební výchova, 11letá praxe výuky obecné a obchodní angličtiny (kurzy pro veřejnost i firemní kurzy), zodpovědný za přípravu na zkoušky FCE a PET
Ing.  Petra Oceláková
Fincentrum a.s., manažerka controllingu, specialistka v oblasti investičního rozhodování, finančních analýz a plánování
Mgr. Lenka Olšanská
koučka, lektorka a konzultantka individuálního a týmového rozvoje s dlouholetými manažerskými zkušenostmi nejen z českého prostředí
Mgr. Petr Opletal
advokát, specialista na procesní a insolvenční právo
Ing.  Petr Pacovský
lektor a trenér osobního rozvoje a manažerských dovedností, učitel netradičních metod zvyšování tvořivosti a efektivnosti práce, kouč 
PhDr. Lea Paulínová
samostatná lektorka a trenérka osobního rozvoje a „soft skills“, psycholožka s mnohaletou praxí v oboru psychologické diagnostiky, soukromá psychoterapeutická praxe, bohatá publikační činnost
Ing. Jitka Pavelková
účetní a daňová poradkyně
Ing. Eva Pecháčová
projektová manažerka a konzultantka, certifikát IPMA Stupeň B – Certifikovaný senior projektový manažer, manažerské zkušenosti s projektovým a produktovým řízením z oblasti Telco a IT, bohaté zkušenosti s implementací metodik a procesů projektového řízení a se zavedením projektových kanceláří
JUDr.  Helena Pelikánová
odbor metodiky důchodového pojištění ČSSZ, expertka a konzultantka v oblasti práva důchodového pojištění 
Mgr.  Irena Pilařová
lektorka, trenérka, konzultantka a kouč v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností, komunikace, týmové práce
Mgr. Věra Polanecká, MBA
ředitelka pro správu a lidské zdroje, specialistka v oblasti pracovního práva a vedení personálních agend
Ing.  Lenka Polanská
daňová poradkyně, TPA Horwath
Ing. Vít Prokůpek
profesionální vyjednavač, lektor a kouč, odborník na psychologii ovlivňování
Mgr. Lenka Přívětivá
samostatná lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti komunikačních dovedností a zákaznického servisu 
Mgr.  Jana Randáková
lektorka a konzultantka v oblasti manažerských dovedností a osobního rozvoje a rozvoje týmové spolupráce   
Mgr.  Yveta Rychtaříková
 lektorka a konzultantka v oblasti personalistiky a manažerských dovedností  a osobního rozvoj
PhDr. Jaroslav Simon
kouč a psycholog, lektor firemních konstelací a seminářů o jednoduchosti
Mgr. Ondřej Schneider
PMP® certifikovaný projektový manažer s více než 15letými mezinárodními zkušenostmi v oblasti projektového řízení
PhDr.  Oswald Schorm
atestovaný psycholog, dlouholetý lektor manažerských a obchodních dovedností s trenérskými zkušenostmi z mnoha českých i zahraničních firem
JUDr. Monika Spáčilová
lektorka v oblasti pracovněprávní, soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10
JUDr. Jaroslav Stádník
vedoucí oddělení Správního řízení MPSV, specialista na zákon o zaměstnanosti a správní řád
Mgr. Zdena Svatošová
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců, diagnostiky pracovních způsobilosti, manažerských dovedností a vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
Jiřina Svobodová
konzultantka Pražské správy sociálního zabezpečení, specialistka v oblasti nemocenského pojištění
PhDr. Marie Svobodová Ph.D.
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti jazykové komunikace, kultury mluveného projevu a veřejných vystoupení, soudní znalkyně v oblasti audioexpertiz - fonoskopie (identifikace mluvčích), pedagogická činnost
JUDr. Soňa Šamalová
spoluautorka zákona o cestovních náhradách
Věra Šeredová
Vedoucí oddělení metodiky odboru nemocenského pojištění ČSSZ
Mgr. Magdaléna Šváchová
specialistka v oblasti nemocenského pojištění
JUDr. Ludmila Trnková
specialistka Ministerstva zdravotnictví
Ing. Jindřich Trupl
daňový poradce, TPA Horwath
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
specialista a odborný konzultant v oblasti MSÚV a IFRS, spolupracovník poradenských a auditorských společností

 RNDr. Libuše Vitáčková, PMP
konzultantka a projektová vedoucí certifikovaná na projektovou metodiku PMI, projektovou metodiku IPMA a projektovou metodiku PRINCE2 na úrovni Practitioner s dlouhodobou zkušeností s konzultacemi a vedením úspěšných projektů především pro finanční instituce v ČR i v zahraničí. Specializace v řízení agilních projektů (certifikace Scrum Master a Scrum Product Owner), v řízení realizace obchodních přínosů (Benefit Realisation Management), v řízení kvality, v řízení IT služeb (metodika ITIL), v aplikačním vývoji, v implementaci SAP a DMS a v řízení kontinuity obchodních činností.

Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňový poradce dlouhodobě se specializující na mezinárodní zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci EU, vysílání zaměstnanců z hlediska daňového, sociálního i pracovního práva

Ing. Otakar Wolf MBA
specialista a konzultant v oblasti finančního řízení, finanční ředitel společnosti COM PLUS CZ, a. s.

Mgr. Pavel Taušl

Kouč a lektor, který prakticky úspěšně zavádí projekty na řízení retailu včetně práce s manažery v praxi.

 

MgA. Michal Zelenka
herec, scenárista a producent, lektor komunikačních a prezentačních dovedností