Aktuality pro jednatele a ředitele s.r.o.

Víte, že jednatele s.r.o. je možné ustanovit jako kolektivní orgán v čele s předsedou jednatelů?
Víte, že smlouva o výkonu funkce musí vymezovat všechny složky odměny jednatele včetně bonusů, určovat výši odměny nebo alespoň způsob výpočtu a obsahovat také pravidla pro případné zvláštní odměny a podíly na zisku?
Víte, že jakékoli plnění jednateli i smlouva o výkonu funkce musejí být schváleny valnou hromadou?
Víte, že nově není nutné vytvářet zákonné rezervní fondy a finanční prostředky, z nich je možno vyplatit společníkům?

Kurz je určen

jednatelům, členům dozorčích rad a vrcholovému managementu s.r.o., tajemníkům společností, podnikovým právníkům, advokátům, vedoucím pracovníkům firem i firemním poradcům, kteří se ve své každodenní praxi zabývají problematikou corporate governance.

Po absolvování kurzu

- budete mít komplexní přehled o právní úpravě povinností a odpovědnosti jednatelů a ředitelů s. r. o.,
- budete vědět, co je v kompetenci jednatele, a co naopak ředitele,
- budete se orientovat v aktuální judikatuře českých soudů, týkající se jednání za společnost a jménem společnosti,
- budete znát aktuální stav právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva vč. problémových ustanovení,
- snadněji rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních problémů v s.r.o. a budete umět jim předcházet,
- budete znát efektivní a v praxi použitelné prostředky k eliminaci, resp. minimalizaci rizik,
- budete schopni lépe a efektivněji řešit každodenní problémy vznikající v s.r.o.


Program       9.00 - 16.00

• Odpovědnosti jednatelů a ředitelů v s.r.o.
- právní úprava vztahující se k s.r.o.,
- vznik, výkon a zánik funkce jednatele,
- vznik, výkon a zánik funkce ředitele/vedení společnosti (executive management),
- odpovědnost jednatele, ředitele/vedení společnosti,
- problematika přípustnosti souběhu funkcí - kumulace funkcí jednatele a ředitele,
- zákaz konkurence dle obchodního zákoníku.
• Hlavní oblasti vzniku rizik v s.r.o.
- trestněprávní odpovědnost,
- odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení,
- ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek,
- aktuální judikatura, promlčecí lhůty.
• Minimalizace rizik a řešení krizových situací
- opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními,
- řešení krizových i každodenních situací – rady, tipy a doporučení zkušeného lektora – praktika.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LLM. - všechny kurzy lektora
„Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s.“
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4925,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 4070,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.