Právní rady a tipy pro spolehlivé a rychlé vymáhání pohledávek

Víte, že můžete pohledávky Vaší firmy vymoci za desetinu obvyklého času a přitom s mnohem menšími náklady?

Kurz je určen obchodním a finančním manažerům a dalším zaměstnancům pracujícím na realizaci obchodních případů - pracovníkům účetních, finančních a ekonomických oddělení, podnikovým právníkům, akvokátům, obchodním zástupcům, firemním poradcům a členům vrcholového vedení společností (statutární orgán, executive management), tedy všem, kteří musí během svých každodenních pracovních aktivit řešit pohledávky a vše, co s nimi souvisí.

Po absolvování kurzu

  • budete umět kvalifikovaně prověřovat obchodní partnery Vaší firmy,
  • budete vědět, jak sjednávat smlouvy, na co konkrétně se zaměřit,
  • budete efektivně předcházet vzniku nedobytných pohledávek,
  • budete znát účinná řešení k zajištění pohledávek Vaší firmy,
  • budete umět efektivně vymáhat pohledávky,
  • budete umět napsat dobrou žalobu na dlužníka,
  • budete ovládat opatření k prevenci rizik a minimalizaci dopadů krizových situací.

Program       9.00 - 16.00

•    Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek
- způsoby prověřování majetkových poměrů a solidnosti obchodního partnera před uzavřením smlouvy,
- kvalitní zajištění nároků, opatření pro minimalizaci rizika nezaplacení,
- účinné předcházení sporům s obchodními partnery,
- nejčastější chyby a nedostatky při uzavírání smluv v praxi.
•    Mimosoudní vymáhání pohledávek
- předžalobní výzvy k úhradě, pokusy o smír,
- společnosti zabývající se vymáháním pohledávek,
- další možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek.
•    Soudní vymáhání pohledávek
- jak zabránit dlužníkovi, aby se zbavoval svého majetku,
- jak napsat a kam podat kvalifikovanou žalobu na dlužníka,
- na co si při sepisování žaloby a jejím podání na soud dát pozor,
- nebezpečí promlčení pohledávek, jak mu předcházet,
- platební rozkaz a směnečný platební rozkaz, rozsudek pro uznání a pro zmeškání,
- kde lze ušetřit za právníka, kde naopak na právníkovi nešetřit.
•    Vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení
- přednosti rozhodčího řízení,
- jak zajistit kvalitní a praktickou rozhodčí doložku.
•    Navazující instituty - výkon rozhodnutí
- exekuční řízení,
- insolvenční řízení.
•    Praktické rady, tipy, doporučení z praxe lektora, odpovědi na dotazy účastníků kurzu.


 

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LLM. - všechny kurzy lektora
„Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s.“
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4490,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3742,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.