Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Řízení projektů a procesů

Cíle, průběh, organizace a plánování projektů IS/ICT se zaměřením na praxi

Máte teoretické znalosti projektového řízení a nevíte, jak je použít v praxi?

 

Trávíte spoustu času přípravou projektové dokumentace a celou řadu z nich nikdo ani nečte. Chcete praktické zkušenosti, které z nich jsou klíčové pro projekt?

 

Potřebujete se vyvarovat případných chyb spojených s projektovým řízením, protože klíčové indikátory o stavu projektu vám unikají?

 

Chcete vědět, proč je pro některé projektové manažery projektové řízení snadnou záležitostí a pro někoho značným úsilím?

Po absolvování kurzu

- budete umět aplikovat teoretické znalosti projektového řízení do praxe,

- uvědomíte si praktický význam jednotlivých fází projektového řízení,

- uvědomíte si výstupy projektu ve vazbě na jednotlivé dokumenty,

- využijete poznatky z praktické ukázky jednotlivých dokumentů a výstupů,

- budete moci využít „best practices“ lektora s více než 15letou zkušeností projektového řízení.


Program       9:00 - 16:00

•    Cíle projektu v souvislostech


- souvislost projektu s business strategií a cíli organizace,


- transformace problémů do cílů,


- specifikace cílů: formulace indikátorů, výstupů, přínosů a předpokladů/rizik,


- cíle OTIFOB - On Time, In Full, On Budget - nejkratší možný čas trvání projektu, nejnižší náklady, nejmenší riziko, efektivní využití zdrojů, plná funkcionalita,


- napojení strategie budování IS  na podnikatelskou strategii firmy a informační strategii firmy.


•    Smysl dokumentů řízení projektů a práce s nimi


- klíčové dokumenty a jejich význam,


- vztah k milníkům a mimořádným událostem,


- řídicí versus věcné výstupy projektu, význam pro produktové řízení projektu.


•    Dokumenty řízení projektů


- projektový záměr,


- plán projektu,


- plán etapy,


- zpráva z průběžného hodnocení etapy,


- zpráva o čerpání zdrojů projektu,


- protokol o ukončení etapy,


- protokol o ukončení prací na projektu,


- závěrečná zpráva z projektu,


- zápis z jednání,


- předávací protokol,


- akceptační protokol,


- deník projektu,


- projektová změna.

Posluchači obdrží studijní materiály.
Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí aplikovat teoretické znalosti projektového řízení do praxe. Kurz je vhodný i pro absolventy dalších kurzů projektového řízení, např. Projektové řízení – základy.

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.