Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Obchodní znalosti, dovednosti a nákup

Obchodní zástupce – certifikovaný (rekvalifikační) kurz

Chcete změnit profesi a získat potřebné znalosti a dovednosti?
Potřebujete získat novou kvalifikaci?
Potřebujete si ověřit způsobilost k výkonu profese?
Potřebujete prohloubit Vaše znalosti a dovednosti?

Kurz je určen začínajícím obchodním zástupcům a dalším zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním.  Další výchozí znalosti nejsou nutné.
Výuka probíhá ve skupině do 12 posluchačů. Kurz je zakončen závěrečnými písemnými i ústními zkouškami. Úspěšní posluchači obdrží Osvědčení MŠMT a Pragoeducy o rekvalifikaci s celostátní platností.

Po absolvování kurzu

  • získáte ucelenou představu o zásadách obchodního jednání se zákazníkem,
  • získáte potřebné teoretické znalosti pro samostatné obchodní jednání,
  • naučíte se praktickým obchodním dovednostem nutným k úspěšnému výkonu pozice obchodního zástupce,
  • budete schopni provádět činnost obchodního zástupce pro jakoukoliv společnost a typ podnikání (zboží, služby, nehmotné produkty, malé investiční celky a projekty), pokud si následně osvojíte předmět prodeje.

Program       

Certifikovaný kurz se skládá ze 4 programů a 1 konzultace (tj.12 dnů):


•    Obchodní dovednosti (pro obchodní zástupce) I – základy
14. – 15. 5. 2012 a 4. – 5. 6. 2012
Proces obchodování v roli obchodního zástupce
Struktura obchodního procesu Ÿ
Přístup k zákazníkům Ÿ
Příprava na jednání Ÿ
Zahájení obchodního jednání Ÿ
Vedení obchodního jednání Ÿ
Nabídka Ÿ
Argumentace Ÿ
Řešení námitek Ÿ
Uzavření obchodu Ÿ
Péče o zákazníka Ÿ
Komunikační nástroje obchodníka


•    Obchodní dovednosti (pro obchodní zástupce) II - pro pokročilé
4. – 5. 9. a 24. 9. 2012
Role obchodníka ve firmě Ÿ
Přizpůsobení obchodního jednání typu zákazníka Ÿ
Základní kritéria výběru Ÿ
Obchodní komunikace Ÿ
Vyjednávání/Obhajoba podmínek se zákazníkem Ÿ
Prezentace ceny Ÿ
Rozdělení rolí při obchodním jednání Ÿ
Chování a přístup obchodníka Ÿ
Jak projít úspěšně prodejním procesem


•    Obchodní dovednosti (pro obchodní zástupce) III – aktivní oslovování klientů po telefonu
30.10. a 31. 10. 2012
Základní pravidla obchodního jednání po telefonu Ÿ
Typy komunikace po telefonu Ÿ
Vedení komunikace po telefonu Ÿ
Techniky efektivní komunikace Ÿ
Prospekce trhu po telefonu Ÿ
Principy sjednání schůzky po telefonu


•    Komunikační dovednosti a zvládání obtížných situací v kontaktu se zákazníkem
12. – 13. 11. 2012
Profesionální přístup Ÿ
Pozitivní komunikační prvky a možnosti ovlivňování Ÿ
Důležité fáze rozhovoru se zákazníky Ÿ
Nekonfliktní zvládání námitek (typy námitek, techniky pro jejich řešení)
Typologie zákazníků (charakteristika zákazníků a vhodné strategie jednání) Ÿ
Prevence a řešení konfliktů Ÿ
Řešení obtížných komunikačních situací (agrese, manipulace, techniky pro řešení, vhodné odpovědi, asertivita jako základ dobrých vztahů při řešení obtížných situací)


•    Závěrečná konzultace
29. 11. 2012

Posluchači obdrží studijní materiály,

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 29990,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.