Prevence a řešení konfliktů

Víte, že nejlepší způsob řešení konfliktu je předejít mu?

Kurz je určen manažerům na jakémkoliv stupni řízení a každému, kdo chce předcházet konfliktům,  příp. je řešit s nadhledem a v klidu.

Po absolvování kurzu

  • budete umět konfliktům předcházet, čímž se významně zredukuje počet konfliktních situací,
  • budete vědět, jak konflikt probíhá a to Vám umožní řešit jej včas a s pozitivním výsledkem,
  • budete umět využít pozitivních aspektů konfliktu pro vyšší efektivitu týmové práce a zlepšení vztahů na pracovišti,
  • budete umět jednat s lidmi v emočně vypjatých situacích,
  • ušetříte spoustu času a budete spokojenější.

Program       9:00 - 16:00

• Definice konfliktu, aspekty konfliktu a postoj ke konfliktu.
• Dlouhodobé a krátkodobé konflikty, problémy řešitelné a neřešitelné.
• Vývoj konfliktu.
• Styly řešení konfliktu.
• Pozice a zájmy.
• Jak předcházet konfliktům.
• Komunikační dovednosti pro zvládání konfliktů.
 - Asertivní techniky (aktivní naslouchání, základní myšlenka, empatie a zrcadlení pocitů, práce s hlasem, ústupový manévr).
• Jak jednat s lidmi v emocích a jak ovládnout své vlastní emoce.
• Řešení typických konfliktních situací dle zadání účastníků.
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Mgr. Yveta Rychtaříková - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti personalistiky, měkkých manažerských dovedností a osobního rozvoje
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4490,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3742,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.