Rizika a příležitosti v s.r.o.

Víte, co může Vaši s.r.o. snadno zničit nebo posílit?
Víte, jaké jsou společné znaky úspěšných s.r.o.?
Víte, zda má Vaše s.r.o. osobní nebo kapitálový charakter?
Víte, jakou tržní cenu má Váš obchodní podíl a jak ji zvýšit?

Kurz je určen společníkům a jednatelů s.r.o. nebo jejich budoucím dědicům a vedoucím manažerům.

Po absolvování kurzu:

 • budete znát předpoklady úspěchu s.r.o.,
 • budete vědět, jakým rizikům je Vaše s.r.o. vystavena a jak tato rizika eliminovat,
 • ověříte si, zda je Vaše s.r.o. ekonomicky zdravá a konkurence schopná,
 • zjistíte, jak zvyšovat cenu Vašeho obchodního podílu,
 • budete vědět, zda Vaše s.r.o. přežije exit - přechod do druhé generace.


Program       9:00 - 15:00


 • Společenská smlouva
  - společenská smlouva jako formální, téměř nic neřešící smlouva (80%),
  - společenská smlouva jako smlouva obsahující neplatná ustanovení (10%),
  - společenská smlouva jako smlouva, která pamatuje téměř na vše (10%),
  - dispozitivní ustanovení ve společenských smlouvách a dobré mravy,
  - společenská smlouva a osobní nebo kapitálový charakter společnosti,
  - společenská smlouva a tržní cena obchodního podílu,
  - společenská smlouva a svoboda nakládání s obchodním podílem ve společnosti. 
 • Ekonomické zdraví s.r.o.
  - rozvaha - Aktiva a pasiva - vlastní a cizí kapitál a majetek společnosti,
  - podnikatelský záměr a výsledovka,
  - ekonomické ukazatele a jejich  význam ve vztahu k předmětu podnikání,
  - ekonomické analýzy a jejich vývojové grafy,
  - ekonomické analýzy konkurence - nejdůležitější informace pro Váš podnikatelský záměr,
  - ekonomické analýzy v osobních a kapitálových společnostech,
  - kdy nám ekonomické analýzy nedávají pravdivý obraz o skutečném stavu společnosti,
  - vymezení pozic společníků, jednatelů, dozorčí rady, manažerů a zaměstnanců s.r.o.,
  - společníci v osobní a kapitálové společnosti - vývoj vztahů a nejčastější konflikty,
  - malý počet společníků a rizika neřešitelných situací,
  - valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti,
  - jednatelé společnosti - jejich pozice a úkoly v s. r. o.,
  - dozorčí rada v s. r. o – kdy má nebo bude mít význam,
  - pozice a úkoly manažerů na počátku a na konci podnikání s.r.o.,
  - pozice zaměstnanců a rizika v osobních nebo rodinných s. r. o.,
  - organizační a pracovní řád, přehled pokut a sankcí pro s. r.o.
 • Exit - úspěšný prodej společnosti nebo přechod do druhé generace společníků s.r.o.
  - osobní a kapitálové společnosti a jejich šance na úspěšný exit,
  - význam společenské smlouvy pro úspěšný exit,
  - příprava manažerů a zaměstnanců na úspěšný exit,
  - úspěšný exit pro společníky a katastrofa pro manažery a zaměstnance,
  - riziko nízkého a vysokého základního kapitálu při exitu,
  - riziko ztráty vlivu na řízení společnosti při exitu,
  - kdy se obchodní podíl ve společnosti stává bezcenným a kdy je pro společníka rizikem.
  Program kurzu se opírá o praktické zkušenosti, aktuálně platné zákony a předpisy a o zajímavé judikáty, ve kterých jsou obsažena řešení problémů, na které zákony nepamatují.

 

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
RNDr. Jaroslav Jochman - všechny kurzy lektora
generální ředitel VVV MOST spol. s r.o. První s. r. o. založil v r. 1990 a následně stál u zrodu dalších podnikatelských společností, jejichž celkový obrat je téměř 300 mil. Kč ročně. V posledních letech pracoval na projektu PREF 21, v rámci kterého byl analyzován vývoj ekonomických ukazatelů a výsledků hospodaření více než 1000 úspěšných s. r. o.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3630,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3000,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.