Praktikum obchodních korporací

Víte, že nová právní úprava přináší mnoho otazníků ve vztahu k souběhu funkcí člena statutárního orgánu a člena výkonného vedení, přičemž některé dříve běžné záležitosti již nejsou možné?
Víte, že si podle nového zákona o obchodních korporacích (ZOK) můžete zvolit jeden ze dvou způsobů řízení akciové společnosti?
Víte, že ZOK stanoví více odpovědností pro orgány korporací a jasněji stanoví jejich povinnosti než původní právní úprava?
Víte, že u s.r.o. je minimální základní kapitál nově pouze 1 Kč a stávající s.r.o. budou moci svůj základní kapitál snížit až na tuto úroveň?

Kurz je určen

členům statutárních orgánů, vrcholovému managementu, vedoucím pracovníkům, tajemníkům, akcionářům a společníkům obchodních společností, firemním poradcům, podnikovým právníkům a advokátům.

Po absolvování kurzu

- budete mít komplexní přehled o nové právní úpravě práva obchodních společností,
- budete znát rozdíly dosavadní a nové právní úpravy,
- budete mít povědomí o možných výkladových i praktických problémech nových zákonných ustanovení,
- budete disponovat praktickými a použitelnými radami, tipy a zkušenostmi lektora, který řadu problémů, které jsou předmětem tohoto kurzu, řeší ve své každodenní praxi.


Program       9:00-16:00

• Základní změny a novinky v právní úpravě obchodních společností, novinky pro s.r.o. a a.s.
• Vztah nového občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech, související právní předpisy.
• Kogentní a dispozitivní ustanovení.
• Jednání za právnickou osobu.
• Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a podnikatelský úsudek, osobní ručení za tzv. wrongful trading, obrácení důkazního břemene.
• Možnost vyžádat si pokyny do obchodního vedení.
• Nová úprava konfliktu zájmů.
• Odpovědnost statutárního orgánu, rizika související s výkonem funkce, možnost dělby kompetencí.
• Problematika souběhu funkcí.
• Nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování.
• Zákaz konkurence.
• Změny v organizaci valných hromad.
• Možnost volby struktury řízení a.s.: dualistický systém – představenstvo, dozorčí rada vs. monistický systém – statutární ředitel, správní rada a další orgány.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LLM. - všechny kurzy lektora
„Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s.“
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4925,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 4070,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.