Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Řízení projektů a procesů

Agilní řízení projektů (Agile project management)

Potřebuje vaše firma dostat co nejdříve na trh / do produkce nové produkty? Máte omezené finanční zdroje a chtěli byste je vynaložit co nejefektivněji? Stává se vám, že výstupem projektů je něco jiného, než jste očekávali? Pak může být pro vás užitečné zvážit zavedení agilního přístupu k projektům a vývoji produktů – pomocí agilního řízení projektů můžete zrychlit a zlevnit realizaci projektů a zvýšit kvalitu výstupů. Docílíte toho zbavením se zbytečné byrokracie a zavedením úzké spolupráce zadavatelů s realizátory – vytvořením agilního týmu nebo týmů.

Podle průzkumů používá agilní řízení stále více firem a většina z nich má pozitivní výsledky (např. společnost Yahoo! po implementaci agilní metody Scrum zvýšila v průměru produktivitu svých vývojových týmů o 37% a 86% dotázaných členů agilních týmů vyjádřilo chuť v agilním vývoji dále pokračovat).

Kurz je určen
všem, kdo mají zájem se seznámit s agilním přístupem k projektům a vývoji produktů vč. praktických zkušeností z  projektů  v komerční oblasti.
Kurz můžete absolvovat jako součást povinné výuky před certifikací PMI ACP (Agile Certified Practitioner).

 

Po absolvování kurzu

-
budete vědět, co to je agilní přístup k vývoji produktů a proč se zavádí,
-
budete znát rozdíl mezi tradičním a agilním řízením projektů,
-
budete vědět, jak agilní vývoj probíhá a jaké jsou doporučené kroky při zavádění agilního vývoje ve firmě,
-
seznámíte se se základními informacemi o agilních metodách Scrum a Atern (britský přístup navazující na projektovou metodiku Prince 2),
-
budete vědět, jak agilně řídit velké projekty,
-
budete vědět, jak zorganizovat řízení portfolia agilních projektů a agilní projektovou kancelář.

Program       9.00-16.00

1. den
• Zásady agilního přístupu a Agile Manifesto (Manifest agilního vývoje).
• Agilní metody.
• Dodávka výstupů na základě jejich business hodnoty.
• Zapojení zainteresovaných stran.
• Vytvoření efektivního týmu.
• Agilní požadavky.
• Agilní přístup k plánování.

2.den
• Řešení problémů.
• Neustálé zlepšování postupů.
• Agilní metody Scrum a Atern.
• Agilní řízení velkých projektů.
• Řízení portfolia agilních projektů a agilní projektová kancelář.

Kurz je připraven na základě materiálů PMI (Project Management Institute), Scrum a Atern a praktických zkušeností ze zavádění agilního přístupu v komerčních organizacích a řízení agilních projektů.

lektor:
RNDr. Libuše Vitáčková , PMP - všechny kurzy lektora
konzultantka a projektová vedoucí certifikovaná na projektovou metodiku PMI, projektovou metodiku IPMA a projektovou metodiku PRINCE2 na úrovni Practitioner s dlouhodobou zkušeností s konzultacemi a vedením úspěšných projektů především pro finanční instituce ČR i v zahraničí. Specializace v řízení agilních projektů (certifikace Scrum Master a Scrum Product Owner), v řízení realizace obchodních přínosů (Benefit Realisation Management), v řízení kvality, v řízení IT služeb (metodika ITIL), v aplikačním vývoji, v implementaci SAP a DMS a v řízení kontinuity obchodních činností.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 14424,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 11920,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.