Témata kurzů > Účetnictví a daně

Účtování v jednotlivých účtových třídách - Účtová třída 2 - Finanční účty

Umíte dobře pracovat s pokladními doklady?
Znáte správný postup při uplatnění DPH na vstupu u zjednodušených daňových dokladů?

Kurz je určen účetním, pracovníkům účetních firem, ekonomickým a daňovým poradcům. Předpokládá se základní znalost zásad vedení podvojného účetnictví, zákona o účetnictví a principů účetních soustav.

Po absolvování kurzu

  • vyvarujte se častých chyb a budete se dobře orientovat v problematice, za kterou odpovídáte,
  • budete znát systém práce s pokladní hotovostí,
  • budete znát správný postup při poskytování záloh a následně jejich vyúčtování,
  • budete umět pracovat s pokladními doklady,
  • budete znát náležitosti účetních a daňových dokladů.

Program       9.00 - 13.00

• Pokladní operace.
• Vedení pokladny
- korunové,
- valutové,
- šekové.
• Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů.
• Peníze a valuty na cestě.
• Účtování operací při použití platebních karet.
• Výplaty mezd v hotovosti.
• Vyúčtování pracovních cest.
• Režijní nákupy zaměstnanců a společníků pro firmu.
• Krátkodobé i dlouhodobé provozní zálohy.
• Smlouvy o půjčkách, smlouvy o hmotné odpovědnosti.
• Vysvětlení důležitých ustanovení ze zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., a Českých účetních standardů.
• Vazba na zákon o daních z příjmů a zákona o DPH.
• Náležitosti účetních a daňových dokladů.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Hana Kovalíková - všechny kurzy lektora
účetní a daňová poradkyně, členka sekce daně z příjmů fyzických osob při KDP ČR
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2790,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2325,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.