Obchodní smlouvy a smluvní vztahy (vč. zkušeností po nové právní úpravě)


Víte, jaké změny a novinky přináší nový občanský zákoník v oblasti smluvních vztahů?
Víte, jaký je správný postup při uzavírání smlouvy?
Víte, kdo je oprávněn uzavřít smlouvu při podnikání?

Kurz je určen manažerům na středním a vyšším stupni řízení, statutárním orgánům obchodních společností, podnikovým právníkům, obchodním manažerům, podnikatelům a jejich zaměstnancům, kteří uzavírají smlouvy a dále všem, kteří potřebují mít komplexní přehled o právní úpravě v této oblasti.

Po absolvování kurzu

  • budete znát právní úpravu závazků podle nového občanského zákoníku,
  • budete vědět, v jaké formě může být uzavřena a změněna smlouva, jaké jsou změny v obchodních podmínkách,
  • budete umět využít právní úpravy při sjednávání smluvní pokuty,
  • budete vědět, kdy je možno ukončit smlouvu.

Program       9.00 - 16.00

• Postup při uzavírání smluv. Osoby oprávněné uzavírat obchodní smlouvy.
• Náležitosti návrhu smlouvy (nabídky) a jeho závaznost.
• Způsoby platného uzavření obchodní smlouvy. Veřejná nabídka, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku.
• Změna uzavřené smlouvy (nová úprava – převzetí majetku, postoupení smlouvy).
• Zajištění a utvrzení dluhu.
• Hlavní smluvní typy obchodních smluv.
• Odstoupení od smlouvy a další možnosti ukončení smlouvy.
• Odpovědnost smluvních stran za vady, za škodu, za prodlení.
• Podnikání a smluvní vztahy se zahraničními osobami.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Mgr. Kateřina Gabrhelíková - všechny kurzy lektora
Advokátka vykonávající generální praxi se zaměřením na obchodní, spotřebitelské a pracovní právo. V advokacii se pohybuje již téměř 10 let. Zkušenosti má rovněž z působení ve spotřebitelské organizaci na pozici právního poradce, jakož i s realizacemi školení a psaním odborných článků
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4810,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3975,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.